Ζωτικής σημασίας αποδεικνύεται ο ρόλος του κράτους στην οικονομία, τόσο σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, όσο και στην δημόσια παρέμβαση για την ρύθμιση της αγοράς. Η κρατική ρύθμιση και ο έλεγχος είναι απαραίτητη για την αγορά, η οποία επιδιώκει και χρειάζεται την επιχειρησιακή της σταθερότητα, την ομαλή της λειτουργία της, καθώς και την βελτίωση της κεφαλαιακής απόδοσης.

Η δημόσια διοίκηση στην Βουλγαρία αναδιοργανώνεται για να μπορέσει η χώρα να εκμεταλλευτεί την κοινοτική χρηματοδότηση και να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό το γεγονός να έχει κάποιος μία Βουλγάρικη Εταιρεία. Η κοινοτική χρηματοδότηση για τη Βουλγαρία περιλαμβάνει:

  • Κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων και συνοχής
  • Κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης

Οι προτεραιότητες της Βουλγαρίας για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Την ανάπτυξη των τοπικών υποδομών
  • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, με έμφαση στην ανάπτυξη και τη δια βίου εκπαίδευση
  • Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Την προώθηση της ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης Ορισμένες αρμοδιότητες για την αναψυχή (τουρισμός, πολιτισμός – αθλητισμός)

Τραπεζικό σύστημα

Ακρογωνιαίο λίθο του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελούν Οι τράπεζες, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην διατήρηση της εμπιστοσύνης στο νομισματικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας είναι εξαιρετικά σταθερό και αναπτυγμένο, καθώς έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μπορείτε εύκολα και γρήγορα πλέον να κάνετε ένα άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Βουλγαρία. Η οικονομική δραστηριότητα, οι δομικές μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας και των ιδιωτικοποιήσεων συντέλεσαν στη κατάταξη της Βουλγαρίας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με το δυναμικότερο και πιο εύρωστο τραπεζικό τομέα.

Υποκαταστήματα στη Βουλγαρία έχουν όλες τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Το άνοιγμα εταιρικών και προσωπικών λογαριασμών σε διαφορετικά νομίσματα μπορεί να γίνεται από απόσταση μετά την παροχή ρητής γραπτής εξουσιοδότησης.

Όσον αφορά τον εταιρικό δανεισμό στη Βουλγαρία, πέντε τράπεζες κυριαρχούν στην αγορά κι από αυτές έχουν χορηγηθεί τα 2/3 του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων. Το 15% του συνολικού μεριδίου της αγοράς κατέχουν ελληνικοί τραπεζικοί ομίλου που δραστηριοποιούνται στη χώρα , με ισχυρότερη παρουσία αυτή της Εθνικής Τράπεζας μέσω της United Bulgarian Bank, και της Eurobank.