Ίδρυση Εταιρείας στο Εξωτερικό: Το παράδειγμα της Βουλγαρίας

Η ίδρυση μιας εταιρείας στη γειτονική Βουλγαρία μπορεί να προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα άμεσα, καθώς και την δυνατότητα να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες μειώνοντας σε εντυπωσιακό βαθμό την φορολογία μέσω νόμιμων διαδικασιών.

Είναι τεράστιος ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναζήτηση μίας χώρας η οποία να προσφέρει καλύτερες υποδομές και ευκαιρίες στον επιχειρηματικό κόσμο και η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή.

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα απλοποιημένη λόγω της μειωμένης γραφειοκρατίας και δε θα χρειαστεί πάνω από λίγες μέρες για τη δημιουργία της. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που λειτουργεί με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα δίνοντας σημαντικά κίνητρα.
Τεκμήρια διαβίωσης στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν και το φορολογικό σύστημα που υπάρχει στη χώρα δίνει τις καλύτερες βάσεις για ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελώντας έναν ελκυστικό τόπο για τη σύσταση μιας εταιρείας. Οι πιο διαδεδομένες εταιρικές μορφές στη Βουλγαρία είναι η ΕΠΕ και η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 και με βάση τη νομοθεσία της χώρας μια εταιρεία μπορεί να ανήκει και σε αλλοδαπούς υπηκόους.

Το χαμηλό ποσοστό φορολόγησης που βρίσκεται στο 10% καθώς και τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν από τη σύσταση μιας βουλγάρικης εταιρείας είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους που χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, την επιλέγουν για να ξεφύγουν από την υψηλή φορολογία που επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Δεν αποτελεί ούτε φορολογική παράβαση ούτε φορολογικό έγκλημα η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία όπως λαθεμένα προσπαθούν κάποιοι να διαδίδουν, σε αντίθεση είναι απόλυτα νόμιμη και αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμος σαν Ευρωπαϊκή Εταιρεία.

Η ίδρυση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία, οποιαδήποτε μορφής, είναι μια διαδικασία απλή και γρήγορη από τις πιο γρήγορες σε όλη την Ευρώπη και ο χρόνος που απαιτείται τόσο για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού, όσο και για τη σύσταση μιας βουλγάρικης εταιρείας είναι ελάχιστος.