ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ

Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις προσβασιμότητας του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).

Η MyCompany Projects, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας πληρώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant και να μπορέσει τόσο να είναι κατάλληλη και για άτομα με αναπηρίες όσο και να είναι επιλέξιμη για δαπάνη του ΕΣΠΑ.

H εταιρία μας σεβούμενη τα άτομα με αναπηρία, δημιουργεί ιστοσελίδες με βάση το πρότυπο WCAG 2.0, που προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες για άτομα με αναπηρίες. Η κατασκευή ιστοσελίδων με το πρότυπο WCAG 2.0, αφορά τη δημιουργία ή την προσαρμογή μιας ιστοσελίδας ώστε το περιεχόμενο της να είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ, με τη χρήση διάφορων μηχανισμών που θα κάνουν την πλοήγηση του χρήση πιο εύκολη.

Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και κατασκευάζουμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Η ιστοσελίδα:

  • είναι text-oriented
  • δεν έχει βίντεο ή ήχο
  • έχει δομή ιεραρχημένη
  • έχει απλουστευμένη διάταξη
  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό
  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο

Η MyCompany Projects σας παρέχει ιστοσελίδες συμμορφωμένες σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, στις πλέον συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αποκτήστε τώρα και εσείς μια ιστοσελίδα που θα ικανοποιεί τους κανόνες προσβασημότητας του προτύπου WCAG 2.0