ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία
  Γραφεία

  Θεσσαλονίκη
  Ολυμπίου Διαμαντή 20 – Τ.Κ: 54626, Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνο: 2310 231 557
  Fax: 2310 231 552

  Αθήνα
  Αποκαύκων 9, Κολωνάκι – Τ.Κ: 11471, Αθήνα
  Τηλέφωνο: 211 800 5012

  Γραμματεία
  grammateia@mycompany.com.gr
  Γενικές Πληροφορίες:
  info@mycompany.com.gr
  Πωλήσεις
  sales@mycompany.com.gr