ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

  Ονοματεπώνυμο *

  Το e-mail σας *

  Το τηλέφωνο σας *

  Ποιά είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας σας; *

  Σε τι γλώσσα προγραμματισμού είναι η ιστοσελίδα σας; *

  Η ιστοσελίδα σας είναι δημιουργημένη πάνω σε κάποιο CMS; *
  ΝαιΌχι
  Αν ναι, σε ποιό;

  Σε πόσες γλώσσες είναι η ιστοσελίδα σας (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά κτλ); *

  Λοιπές παρατηρήσεις ή σχόλια

   Ονοματεπώνυμο *

   Το e-mail σας *

   Το τηλέφωνο σας *

   Επιθυμητό Domain name *

   Σε πόσες γλώσσες θα είναι η ιστοσελίδα σας *

   Τα χρώματα που θέλετε να χρησιμοποιηθούν *

   Αναφέρετέ μας σελίδες που έχετε βρει στο Internet και σας έχουν αρέσει

   Πόσα χρήματα θέλετε να διαθέσετε για την δημιουργία μίας ιστοσελίδας που θα είναι συμμορφωμένη με το WCAG 2.0; *