Είναι το ελληνικό διαδίκτυο κατάλληλο για όλους του, τους πολίτες;

Το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του έχουν σήμερα ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνία μας με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για να λαμβάνουμε πληροφορίες όλων των μορφών, να συμμετέχουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και στη διασκέδαση, να ψάχνουμε για δουλειά αλλά και να έχουμε επιχειρήσεις ή εμπόριο, να συναλλασσόμαστε με το δημόσιο αλλά και με υπηρεσίες υγείας, ακόμη δε να επικοινωνούμε και να αναπτύσσουμε κοινωνικές σχέσεις. Η πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους, και κυρίως για τα άτομα με αναπηρία.

Τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια που πολλές φορές οφείλονται στην έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης του κόσμου. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση τέθηκε εξ αρχής πρoτεραιότητα της Σύμβασης για την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της ομαλής τους ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Η δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες, γεγονός που απαιτεί τη συμμόρφωση ιστοσελίδων με βάση το πρότυπο WCAG 2.0.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο να επιτύχει την “Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους”, προωθώντας την ψηφιακή κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, η οποία θα προσφέρει ευκαιρίες σε όλους και θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αποκλεισμού ορισμένων.

Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα (electronic accessibility), ή E-Accessibility, αναφέρεται στην εύκολη χρήση πληροφοριών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο, από ανθρώπους με αναπηρία. Οι ιστότοποι πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε η πληροφορία να είναι προσβάσιμη από τους ανθρώπους με αναπηρία. Συγκεκριμένα:

  • Για άτομα με τύφλωση, οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι ερμηνεύσιμες από προγράμματα ανάγνωσης κειμένου και περιγραφής των εικόνων.
  • Για άτομα με μειωμένη όραση, οι ιστοσελίδες πρέπει να διαθέτουν προσαρμόσιμα μεγέθη για το περιεχόμενο και χρώματα με έντονη αντίθεση.
  • Για άτομα με κώφωση ή μειωμένη ακοή, το ακουστικό περιεχόμενο πρέπει να συνοδεύεται από γραπτές εκδοχές των διαλόγων. Βίντεο στη νοηματική γλώσσα μπορούν επίσης να καταστήσουν το ακουστικό περιεχόμενο πιο προσβάσιμο.

Πηγή: http://myportal.gr/ine-elliniko-diadiktio-katallilo-gia-olous-tou-tous-polites/