ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ – ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.0

H εταιρεία My Company Projects μπορεί να συμμορφώσει την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 , δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες για να μπορέσετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας φιλική προς ΑμΕΑ, αυξάνοντας την επισκεψιμότητά της αλλά και την διείσδυσή της με σκοπό την ενημέρωση νέων επισκεπτών.

Παράλληλα η εταιρεία μας μπορεί να σας ετοιμάσει τεχνική έκθεση με τις παρεχόμενες ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 έχοντας ως στόχο να έχετε μια πλήρη εικόνα και εκτίμηση όλων των λειτουργιών του εγκατεστημένου προτύπου.

Το πρότυπο WCAG 2.0, είναι το πρότυπο εκείνο το οποίο θα κάνει την ιστοσελίδα σας προσβάσιμη από ΑμΕΑ και επιδοτείται από διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Αν έχετε ήδη μία ιστοσελίδα, μπορείτε απλά να εφαρμόσετε σε αυτή το πρότυπο WCAG 2.0 ή αν δεν έχετε, αναλαμβάνουμε να σας δημιουργήσουμε από το μηδέν μία πλήρως συμμορφωμένη ιστοσελίδα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαιτούμενους κανόνες του προτύπου.

Η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο internet δεν πρέπει να περιορίζεται σε μικρά, φτωχά και αισθητικά χαμηλού επιπέδου sites. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να δημιουργήσει sites για ΑμΕΑ με ολοκληρωμένη αισθητική και λειτουργική άποψη.

Ιστοσελίδα για ΑμΕΑ

Η εταιρία μας σας παρέχει κατασκευή ιστοσελίδας πλήρως συμμορφωμένης με το πρότυπο WCAG 2.0 που συμπεριλαμβάνει:

  • Φιλοξενία ιστοσελίδας για 1 έτος
  • Κατοχύρωση domain name για 2 έτη
  • Συμμόρφωση της σελίδας με το πρότυπο WCAG 2.0 AA
  • Δυναμικό περιβάλλον διαχείρισης, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε μόνοι σας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.
Οι οδηγίες για τη συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 ολοκληρώνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υποδείξεων για να γίνει το περιεχόμενο του Ιστού πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια του προτύπου αυτού, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα μεγαλύτερο πλήθος ατόμων με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των υποδείξεων θα καταστήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους επισκέπτες σας. Μάθετε περισσότερα: Ιστοσελίδες κατάλληλες για ΑμΕΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 E-accessibility WCAG ΑΜΕΑ ΕΣΠΑ Δημιουργία ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ