ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ WCAG ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 ή συμμορφώστε την ήδη υπάρχουσα σελίδα σας εύκολα και γρήγορα.
Η εταιρία μας καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά για τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Οι Ιστοσελίδες ΑμΕΑ που αναπτύσσουμε, σας παραδίδονται με πλήρη τεχνική έκθεση καθώς και έλεγχο με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ελέγχου συμμόρφωσης.

Η δημιουργία ιστοσελίδων για ΑμΕΑ για ΕΣΠΑ που πραγματοποιούμε και δίνουν πρόσβαση και σε άτομα με αναπηρία, δεν υστερούν από τις λοιπές ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ένα site που είναι συμμορφωμένο με το πρότυπο WCAG δεν υστερεί σε τίποτα από μία άλλη ιστοσελίδα που δεν πληροί τους κανόνες συμμόρφωσης του προτύπου και έτσι δεν υπάρχει κάτι που να μειώνει τη χρηστικότητα ή την αισθητική εικόνα της σελίδας.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας σας δεν θα βλέπουν τίποτα το διαφορετικό πέρα από μία μικρή και διακριτική μπάρα που θα τοποθετηθεί στα αριστερά της ιστοσελίδας σας. Πέρα από αυτό τίποτα άλλο δεν θα είναι ορατό στον απλό χρήση καθώς οι περισσότερες αλλαγές που γίνονται τόσο σε σελίδες ήδη υπάρχουσες που τώρα συμμορφώνονται ή σε σελίδες που εξ αρχής δημιουργούνται και συμμορφώνονται, είναι πάνω στον κώδικα και είναι ορατές από τους προγραμματιστές και τις εφαρμογές που σαρώνουν την ιστοσελίδα ώστε να τη μεταφράσουν στη μορφή που απαιτεί κάθε χρήστης με αναπηρία.
Η μπάρα που θα προστεθεί στα αριστερά θα βοηθάει ένα μεγάλο εύρος ατόμων με αναπηρία, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να μεγαλώσει τα γράμματα της ιστοσελίδας σας, να αλλάξει το χρωματισμό και την αντίθεση των χρωμάτων καθώς και να την κάνει ασπρόμαυρη, όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η διαχείριση της ιστοσελίδας καθώς μπορείτε να συνεχίσετε να βάζετε κείμενα και φωτογραφίες και αυτά να προσαρμόζονται αυτόματα με τους κανόνες συμμόρφωσης του προτύπου WCAG 2.0

Συμμόρφωση Ιστοσελίδας σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0
Αν έχετε ήδη μία ιστοσελίδα και θέλετε να τη κρατήσετε, μπορούμε να αναλάβουμε τη συμμόρφωσή της ώστε να γίνει κατάλληλη και για ΑμΕΑ.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να κάνει συμμόρφωση σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες – CMS, όπως: WCAG για WordPress, Drupal, Joomla, Custom CMS.