ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής οδήγησαν την ανάπτυξη και πλέον την επικράτηση του Διαδικτύου, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες στους χρήστες. Ο τρόπος που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών έχει αλλάξει, λόγω της άνθησης που έχει παρουσιάσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα για αυτό και η φιλοξενία ιστοσελίδων έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.

Η ιστορία του διαδικτύου ξεκίνησε με την ανάπτυξη των πρώτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δεκαετία του 1950. Τεχνολογίες επικοινωνίας σημείο προς σημείο μεταξύ κεντρικών υπολογιστών και τερματικών συσκευών αποτέλεσαν την αρχή του διαδικτύου. Από τότε, η ανάπτυξη του διαδικτύου είχε εξελιχθεί σε αντιστοιχία με την ταχεία ανάπτυξη των υπολογιστών.

Οι λόγοι που έκαναν το διαδίκτυο να ξεχωρίσει από τα άλλα μέσα και να εξαπλωθεί ραγδαία οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι:

  • Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών ανοικτό και προσβάσιμο από οποιονδήποτε κάτοχο Η/Υ και τηλεφωνικής γραμμής, προσφέροντας δυνατότητα επαφής με οποιονδήποτε.
  • Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσθέσει περιεχόμενο και να αυξήσει την αξία του δικτύου, δεδομένων (δεδομένου) ότι όλοι οι χρήστες είναι ενεργά μέλη του και ότι η λειτουργία του αποτελεί την ενεργητικότητα του χρήστη.
  • Το διαδίκτυο δεν έχει όρια γεωγραφικά, χρονικά, όγκου και είδους περιεχομένου.
  • Το περιεχόμενό του βρίσκεται σε συνεχή και δυναμική εξέλιξη, μη ελεγχόμενη κεντρικά, με πολύ μεγάλη ευελιξία αλλαγών και ενημέρωσης.
  • Από την ιστορικά αρχική φύση του τείνει στη δωρεάν επικοινωνία, διακίνηση και αναπαραγωγή του περιεχομένου του.
  • Αποτελεί μέσο τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης επικοινωνίας, με επικοινωνιακές δυνατότητες πολλών διαφορετικών μορφών (κείμενο, εικόνα, ήχος, δεδομένα, πολυμέσα).
  • Προσφέρει πολλές δυνατότητες μέτρησης και παρακολούθησης του διακινούμενου περιεχομένου και της χρήσης του, αν και όχι απαραίτητα προσωπικής (επώνυμης).
  • Παραμένει όμως ένα δίκτυο από τη φύση του πολύπλοκο και όχι οργανωμένο, με αποτέλεσμα ο χρήστης να χρειάζεται να «περιπλανηθεί» πριν καταλήξει να βρει ή να κάνει αυτό που θέλει.